GDPR & Cookies

Den här webbplatsen använder sig av cookies för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare hur besökare navigerar och hanterar sidan via Google Analytics.

Om cookies

Sedan den 1 juli 2011 så får cookies och annan teknik som används för att lagra eller hämta uppgifter bara användas med besökarens samtycke – detta samtycke lämnas på olika sätt exempelvis genom besökarens webbläsare. Om du inte vill att din webbläsare ska lämna samtycke till att cookies från sanninggarden.com lagras i din dator, så kan du ändra detta i din webbläsares inställningar. Läs mer på www.minacookies.se. Cookies är passiva filer som webbplatser lagrar på sina besökares datorer, bl.a. för att de ska känna igen dessa datorer nästa gång de får besök av dem.

Om GDPR

Det är viktigt för oss på Sånninggården att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Det kan också vara bokningshistorik, och annat i likhet med detta du som bokat av oss.
Vi sparar ingen onödig, överflödig information.

De personuppgifter du lämnar vid köp ser vi till att skydda. Vi ser till att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler (GDPR), interna riktlinjer och rutiner.

På den här sidan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Sånninggården använder Personuppgifter för att
– Administrera samt bekräfta bokningar
– Vi använder enbart mail och telefonbokningar för att samla in personuppgifter

E-post – Vi sparar ditt mail eftersom det ofta finns återkommande information som kan vara av vikt för framtida kommunikation

Sociala medier – De sociala medier vi använder är: Facebook & Instagram. Deras villkor och avtal har vi accepterat och signerat. Vi följer deras regelverk och önskar du inte följa oss längre avanmäler du dig via respektive socialt media.

Du har rätt att när som helst begära att Sånninggården inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Sånninggården.

Vid personuppgiftsincident rapporteras Datainspektionen inom 72h – berörda informeras och händelsen dokumenteras på företaget och sparas tillsammans med den bokföring som enligt bokföringslagen skall arkiveras.
Begäran om tillgång: Inom en månad skickas skriftlig kopia på personuppgifter

Sånninggården kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om de följs av sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.