Historia

Dearna’s (Tärna) historia

Dearna
Sommaren 1762 byggdes ett kapell i Dearna ”till beqvämlighet för dem af allmogen som bodde längst vid fjällen inom Lycksele församling i anseende där till, att ingen Präst kunde vistas eller sig uppehålla, vid det tilltänckte Vila Capell, vid foten af Kautovare fjäll.”
Landshövdingen von Kothen föreslog 1772 att en präst skulle anställas vid Dearna kapell, men myndigheterna fann inga skäl till att sända en präst till en avsides liggande vildmark som var alldeles folktom i minst nio månader om året. Först borde ett antal nybyggare förmås att bosätta sig där och denna kolonisations planläggning var klar i november 1773.
För att ”få denne nya Capell tract, eller detta Capellag upodlad och befolkad” utlovades följande förmåner:

”1. 30 frihets år, som är dubbelt emot hvad nybyggare i allmenhet inom Lappmarken, för tillhörande upodlingar, förunnas.
2. Understöd ifrån tre till sex tunnor Korn, de förste upodlingsåren, hvilcka Landshöfdingen, hade att dem tilldela.
3. Undfå den vanliga medaillen af silfer som plägar idoge jordbrukare tilldelas, om synnerlig flit till jordens upptagande användes.”

Myndigheterna räknade med att tre nybyggare per år skulle lockas till att bosätta sig i Dearna – men ingen anmälde sig.
Det dröjde 50 år innan nybyggarkungen Abraham Pehrsson insynade Rönnbäck i Björkvattsdalens östra del som det första ny-bygget i Dearna. Abraham Pehrsson var alltså den förste Dearnabonden och kom att ägna trettiofem år av sitt liv åt tärnabygdens kultivering. Han insynade flera nybyggen under dessa år- ständigt på vandring mot väster.

Klippen
Skräddaren Jonas Sjödin i Stensele gjorde flera s.k. spekulationsinsyningar i Dearna, däribland Klippen. Nybyggarkungen Abraham Pehrsson övertog tillståndsbeviset 1814 och flyttade till Klippen tillsammans med dotter och måg, som båda drunknade 1845. Abraham sålde efter en tid ena hälften av Klippen till Erik Pehrsson från Vilhelmina och den andra hälften till Pehr Olofsson från Norge.I skattläggningen av Klippen 1863 kan man läsa följande:
”Nybygget har åbyggnader av sämre beskaffenhet, åkermarken är stenig och frostländig, mulbetet är gott, men fisket av sämsta beskaffenhet. Två hästar, åtta kor och 20 får kan utfodras.”
Idag är både boendet och fisket av förstklassig kvalitét – och Sånninggårdens Fjällhotell erbjuder både god mat och sköna sängar till besökare som gärna stannar för en längre tid på Sånninggården.

Hotell Sånniggården i Klippen hälsar dig välkommen till Hemavan – Dearna och erbjuder dig en stunds avkoppling som vi hoppas blir full av spännande utflykter och fina fjällupplevelser.
Sånninggården är en Västerbottensgård från mitten av 1800-talet där den genuina och generösa charmen finns kvar samtidigt som den är omgjord till ett pensionat.
Hotellet erbjuder ett förstklassigt kök och restaurangen med sin rustika miljö är mycket välbesökt och omtyckt.
Sånninggården, med sina 44 bäddar fördelade på två-, tre- och fyrbäddsrum är ett fjällhotell med intim atmosfär och personlig service.

Västerbotten
Välkommen till Dearna och Västerbotten som markerar några exotiska doftspår i ett av Nordens vackraste områden. För många matälskare är namnet Västerbotten synonymt med den ost som redan August Strindberg upphöjde till Ostarnas Kejsare. Men vari består den västerbottniska matkulturen i övrigt? Svar: I de förstklassiga råvarorna! Här i Europas renaste hörn strövar ren, älg och annat vilt, här finns fjällripa och skogsfågel. Från vattnen tar vi lax, öring, röding, sik- och löjrom. Här spirar mandelpotatisen. Här mognar åkerbär, hjortron och tranbär. Därtill kommer en flertusenårig tradition att röka, torka, grava, sylta och ta tillvara dessa rikedomar. Dessutom har vi det som biologerna kallar Långdagsförhållandet. Under den intensiva norrländska växtperioden är ljus och värme nästan konstanta under dygnet. Då bildar växterna mer socker, c-vitamin och aromatiska föreningar än i sydligare regioner. Kort sagt: Grönsaker, rotfrukter och bär blir sötare, godare och nyttigare. Sånninggårdens förträffliga kockar kommer otvivelaktigt visa att så är fallet!